SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA PARTYINFO.SI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala Partyinfo.si se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala Partyinfo.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala Partyinfo.si.

Ponudnik spletnih strani portala Partyinfo.si si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal Partyinfo.si neprestano posodablja.

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala Partyinfo.si. Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala Partyinfo.si in ga na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Prav tako so uporabniki storitve uporabniki, ki se prijavijo s Facebook profilom v omrežje Partyinfo.si. Član portala Partyinfo.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje Partyinfo.si. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu Partyinfo.si dovoljuje podjetju Partyinfo.si javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Partyinfo.si in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na portalu Partyinfo.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Partyinfo.si. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala Partyinfo.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik je Partyinfo.si oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe.

Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

3. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA PARTYINFO.SI

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala Partyinfo.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala Partyinfo.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

4. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani portala Partyinfo.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala Partyinfo.si na posamezno geslo. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala Partyinfo.si.

5. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na Partyinfo.si ni starostnih omejitev. Članstvo v omrežje Partyinfo.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene . Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu Partyinfo.si.

6. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

Ustava Republike Slovenije vsakomur zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Prav tako je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Ustava prepoveduje vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Kazenski zakonik kot kazniva dejanja opredeljuje razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, sramotitev Republike Slovenije, sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije, sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni avtorji sami. Uredništvo portala Partyinfo.si bo pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev komentarjev, če bodo to zahtevali pristojni organi.

Moderirani bodo vsi komentarji/klepeti/forumi, ki:

– bodo očitno zmotili, izzivali, napadali ali žalili druge,

– so rasistični, seksistični, homofobični, seksualno eksplicitni, žaljivi ali kako drugače sporni,

– kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti,

– oglašujejo izdelke ali storitve za dobiček ali kakšno drugo korist komentatorja,

– so napisani na način, iz katerega je jasno, da uporabnik prevzema identiteto nekoga drugega,

– vključujejo kontaktne podatke, kot so telefonska številka, poštni ali elektronski naslov,

– so napisani v katerem koli jeziku razen slovenščini,

– vsebujejo povezave na druge strani, ki niso v skladu z našo uredniško politiko,

– opisujejo ali spodbujajo aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali dobrobit drugih,

– jih uporabniki vidijo kot nezaželene oziroma spam (sem sodijo ponavljajoče se objave z enako ali podobno vsebino),

– očitno niso vezani na temo, nakazano v članku ali drugih komentarjih.

8. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

8.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršenkoli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

8.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela in sicer materialne pravice avtorja kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji.

8.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakorkoli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne odgovarja.

8.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja Partyinfo.si ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije tudi, če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

8.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Piškotki, ki jih uporablja spletno mesto partyinfo.si:

Lokalni piškotki:

 1. 1 – ? PHPSESSID lkf9npl9m9nq2cfmf4r5it… partyinfo.si
 2. 2 – ? _icl_current_language sl partyinfo.si 06-19-2013
 3. 3 Google Analytics Analytics __utma 10186932.1001196196.13… partyinfo.si 06-18-2015
 4. 4 Google Analytics Analytics __utmb 10186932.1.10.1371562741 partyinfo.si 06-18-2013
 5. 5 Google Analytics Analytics __utmc 10186932 partyinfo.si
 6. 6 Google Analytics Analytics __utmz 10186932.1371562741.1…. partyinfo.si 12-18-2013

Third-party piškotki:

 1. 1 – ? https://apis.google.com/_/s… NID 67=gnvx3_VrrWpBzWQgjRE… .google.com 12-18-2013

Third-party preošnje:

 1. 1 Facebook Connect Widget http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
 2. 2 Twitter Button Widget https://platform.twitter.com/widgets.js
 3. 3 Facebook Connect Widget https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
 4. 4 LinkedIn Widgets Widget https://platform.linkedin.com/in.js
 5. 5 LinkedIn Widgets Widget http://platform.linkedin.com/js/nonSecureAnonymousFramewo…
 6. 6 Google Analytics Analytics http://www.google-analytics.com/ga.js
 7. 7 Google Analytics Analytics http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=5.4.3&utm…

10. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.

2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.

4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.

5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.

6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala Partyinfo.si, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala Partyinfo.si.

7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

11. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

– storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

– v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izračanja,

– ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

– storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

– ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,

– ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,

– ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portala Partyinfo.si,

– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

12. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala Partyinfo.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

– vodenje baze registriranih uporabnikov,

– administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.),

– statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.),

– obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portala Partinfo.si in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja Partyinfo.si ali njej povezanih oseb, po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …),

– občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …) o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletnih strani, ki so v lasti podjetja Partyinfo.si ali njej povezanih oseb, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

13. REKLAMACIJE

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

14. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in neplačljivih spletnih strani portala Partyinfo.si, če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

15. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Podatki lastnika spletne strani www.partyinfo.si.
Sodobno oko, podjetje za spletno trženje, d.o.o
Črtomirova 10 A
4260 Bled
Matična številka: 6411991000
Davčna številka: 37826425