INTERVIEW/INTERVJU: Paolo Barbato

6.8.2016
E.F.
Partyinfo.si

More than 30 years behind the decks, DJ and producer, Paolo Barbato can be defined a pioneer of house music, because he surely has followed it in its whole evolution, from the origins to nowadays. This year he is one of the resident DJs at club Byblos, Croatia under the organisation New Power Vibe. We caught him there for a short interview.

1. When did you discover passion for house music?

I grew up with funky music and discovered passion for this genre from the begining of house music in 1989. Then I was already a DJ for 5 years.

2. Where did your career start?

Let me tell you the thruth. I didn’t work so much in Italy as I worked in ex Yugoslavia. In Italy house music scene is not so strong, commercial music is more popular. One year before Ambasada Gavioli opened, in 1994 I was already playing a lot in Slovenia. And most of my career I have played here.

3. You are the one of resident DJs in club Byblos. How would you describe party goers at this venue?

Here in Byblos we have a lot of tourists. They stay on vacation at least one week to party hard on full power every day so ofcourse they are crazy and energetic.

4. What do you like to do the most in your leisure time?

Now that I’m old (laughs), I like to relax and read books. In the past I did a lot of sports, but now I relax more and do less sports.

5. Do you ever get nervous before your gigs?

Always! Always! No, I wouldn’s say that I’m nervous, but I try to analyze the people before I start playing and then everything comes naturally when I feel the vibe and energy from the crowd. This is the 32nd year of my DJ career, so I never set a playlist before my gigs. My sets are always pristine and spontaneous.

Paolo Barbato, pionir house glasbe piše svojo kariero kot DJ in producent že več kot 30 let. House evolucija je spremljal od samega začetka do danes. Letos je Paolo rezident v Hrvaškem klubu Byblos pod okriljem organizacije New Power Vibe. Tam smo ga tudi ujeli za kratek intervju.

1. Kdaj si odkril strast do house glasbe?

Odraščal sem s »funky« glasbo, strast do house glasbe pa sem odkril od samega začetka tega žanra, leta 1989. Takrat sem se ukvarjal z DJ-anjem že 5 let.

2. Kje se je začela tvoja kariera?

Naj vam povem resnico. Veliko več sem nastopal v bivši Jugoslaviji kot v Italiji. V moji deželi house scena ni tako močna, komercialna stran je bolj popularna. Eno leto preden je Ambasada Gavioli odprla svoja vrata, leta 1994 sem že veliko nastopal v Sloveniji in večina moje kariere se je pravzaprav odvila tu.

3. Si eden izmed rezidentov v klubu Byblos. Kako bi opisal tukajšnje žurerje?

Tu je veliko mladih turistov, ki ostanejo na počitnicah vsaj en teden. To pomeni, da je žur vsak dan s polno paro in seveda je zato publika tu nora in zelo energična.

4. Kaj najraje počneš v prostem času?

Sedaj, ko sem star (smeh), se najraje sproščam in berem knjige. Včasih sem se veliko več ukvarjal s športom, ampak sedaj več časa namenim sproščanju kot športnim aktivnostim.

5. Imaš kdaj tremo pred nastopi?

Vedno! Vedno! Ne, ne bi rekel da imam tremo, ampak vedno poskusim nekako analizirati ljudi predno začnem nastopati in potem vse pride naravno, ko začutim karizmo in energijo, ki mi jo da publika. Letos teče že 32. leto moje DJ kariere, tako si nikoli ne pripravim seznama predvajanja pred nastopi. Moji seti so vedno pristni in spontani.

 

%d bloggers like this: