• :
  • |

INTERVIEW/INTERVJU: DJ Davide Manali

11.08.2016
E. F.
Partyinfo.si

Davide Manali je italijanski DJ, čigar kariera se je začela v naši Ambasadi Gavioli, kjer je kmalu postal tudi rezident. Pot ga je iz Ambasade peljala po vseh večjih klubih in festivalih širom Italije, Švice, Avstrije, Nemčije, Slovenije ter držav bivše Jugoslavije. Sodeloval je s priznanimi artisti, kot so  Bob Sinclair, Frankie Knucless, David Morales, Marshall Jefferson, Barbara Tucker, Lisa Millett, Kathy Brown , Dj Pierre, Tom Novy, Axwell, Mark Knight in drugi.

Was your childhood dream to become a DJ?

Not really, I was always very passionate about music, but this came by itself. My brother brought home mixer and I just started watching him mix. When he was not at home, I always ran to his room and started exploring and playing, so this is how everything started.

How did your career start?

My professional career started in Ambasada Gavioli in 1997. They gave me the opportunity to become a resident DJ and at that time I learned a lot of things.

How would you describe your music style to someone who has never heard you DJ before?

My music is house music, then ofcourse we have different subgenres. I use a lot of vocals and even tech house is very interesting for me, but I am more on the house side than the techno side of this genre. So tech house with vocals would definetly describe my style.

What do you like to do in your free time besides DJing?

I am a father of 17-year-old guy and he likes to play football. So I support him in sports, because he has a lot of enthusiasm in playing football and this is very engergising for me.

Which musig genre do you listen to besides house music?

Well, I listen different kinds of music. More specific i like rap, R’n’B and 80′ music, the classics.  80′ music was done in a unique period, the music from that time is alive nowadays – you can find a lot of remixes and remakes. Music from the past is connected with present and will be connected with future. In general good music is good music, I can also listen to country music if it is done with the right vibe.

So bile tvoje sanje iz otroštva postati DJ?

Ne ravno, vedno sem čutil strast do glasbe, ampak DJ-anje mi je zlezlo pod kožo kar tako. Moj brat je prinesel domov DJ opremo in jaz sem ga začel opazovati med tem ko je vrtel glasbo na mešalki. Ko je brata ni bilo doma, sem vedno stekel v njegovo sobo in tudi sam začel raziskovati, miksati in vrteti glasbo. Tako nekako se je vse začelo.

Kako se je začela tvoja kariera?

Moja profesionalna kariera se je začela leta 1997 v Ambasadi Gavioli. Tam sem dobil priložnost postati rezident in takrat sem se naučil veliko stvari.

Kako bi opisal svoj glasbeni stil nekomu, ki te še nikoli ni slišal nastopati?

Moja glasba je house glasba, seveda pa poznamo tudi veliko podzvrsti. Sam uporabljam dosti vokalov in celo tech house je zelo zanimiv zame, ampak se nagibam bolj k house kot techno strani tega žanra. Tako da bi tech house v kombinaciji z vokali definitivno opisal moj stil.

Kaj rad počneš v prostem času, poleg DJ-anja?

Sem oče 17 letnega fanta in on ima zelo rad nogomet. Tako da ga podpiram pri športu, saj ima veliko veselje do tega in to me napolni z energijo.

Katere zvrsti glasbe še poslušaš poleg housa?

Rad poslušam različne zvrsti kot so rap, R’n’B in glasbo iz osemdesetih, tiste klasike. Glasba iz osemdesetih je umeščena v enkratno obdobje, saj je glasba iz tega časa živa še danes – najdemo lahko veliko priredb in remiksov prav teh klasik. Glasba iz preteklosti je povezana s sedanjostjo in bo povezana tudi s prihodnostjo. Na splošno lahko rečem, da je dobra glasba dobra glasba, sam lahko poslušam tudi country, če začutim v tem pravo energijo.

 

%d bloggers like this: