• :
  • |

Shinedoe ‘Dutch DJ & Producer’

Ljubljana 7.11.2015
t. b.
Partyinfo.si

ANG: DJ, producer and a co-founder of record label Intacto Records. Her music is a vivid reflection of her passion behind the consoles. Shinedoe is constantly juggling between techno and house ingridients that form an interesting and diverse  fusion of soothing beats.

Her latest release ‘Road 777 EP’ is a perfect example of her playful and soulful mindset that is represented in three tracks: ‘Road 777’, ‘Road 222’ and ‘Inside your mind’.

The fact that she is living in Amsterdam may influenced her unbelievable presence on five different events at Amsterdam Dance Event. This year she played along Marco Bailey, Black Asteroid, Monika Kruse, Pig & Dan, Jay Lumen, 2000 and One and others.

SLO: DJ-ka, producentka in soustanoviteljica glasbene založbe Intacto Records. Njena glasba je živ odsev strasti, ki jo ima za konzolami. Shinedoe neprestano žonglira med techno in house sestavinami, ki formirajo zelo zanimiv in raznolik spoj blažilnih ritmov.

Zadnji EP ‘Road 777’ je popoln primerek njene igrive in ‘soulful’ miselnosti, ki je predstavljena v treh skladbah: ‘Road 777’, ‘Road 222’ in ‘Inside your mind’.

Dejstvo, da živi v Amsterdamu, je morda vplivalo na njeno neverjetno prisotnost  na kar petih različnih zabavah v sklopu Amsterdam Dance Eventa. To leto je nastopala ob DJ-ih kot so: Marco Bailey, Black Asteroid, Monika Kruse, Pig & Dan, Jay Lumen, 2000 and One in ostali.

ANG: First of all we would like to wrap up ADE festival and all your gigs in Amsterdam and ask what are your main impressions and if the events reached your expectations?

I  always enjoy ADE, great to meet new people and say  hello to my fellow dj’s. All the events were great, especially Terminal M showcase by Monika Kruse and our label Intacto showcase with Rejected and 100% Pure.

SLO: Sprva bi želeli zaookrožiti ADE festival in vse tvoje nastope v Amsterdamu ter vprašati kateri so tvoji glavni vtisi, in če so dogodki dosegli tvoja pričakovanja?

Vedno sem uživala v ADE-ju,to je odličen dogodek za spoznavanje novih ljudi ter  za pozdraviti vse moje kolege DJ-e. Vsi dogodki so bili odlični, zlasti Terminal M z Moniko Kruse ter dogodek naše založbe Intacto z Rejected in 100% Pure.

ANG: 14. 10. 2015 you released ADE compilation by Intacto Records, that can be found on Beatport. How did you come up with the idea of releasing  tracks within this festival?

Our label Intacto Records is based in Amsterdam, so it is natural thing for us to bring out a compilation with the highlights of the label during the festival.

SLO: 14. oktobra 2015 ste izdali ADE kompilacijo Intacto Records, ki jo lahko najdemo na Beatportu. Kako ste prešli na idejo, da bi izdali kompilacijo v sklopu tega festivala?

Založba Intacto Records je stacionirana v Amsterdamu tako, da je bilo pričakovati od nas, da bomo izdali kompilacijo z najnovejšimi izidi ob tem festivalu.

ANG: One of your events on already mentioned festival was ‘ADE DJ Cook Off’ which can be discribed as very unique and interesting, for artist especially, because you don’t have many opportunities to  gather outside parties and record studios. How would you describe the importance of such events?

It is great chance to have a relaxed chat and to connect with artists like Carl Cox, Seth Troxler, Dave Clarke and other who where at the ‘Cook Off’. I had so much fun the real beauty of the gathering is that we all share a passion for music and food .

SLO: Eden izmed dogodkov na že omenjenem festivalu je bil ‘ADE DJ Cook Off’, ki bi ga lahko opisali kot zelo unikatnega in zanimivega, še posebej za izvajalce, saj se nimate veliko krat možnosti podružiti izven zabav in snemalnih studijev. Kako bi opisali pomembnost tovrstnih dogodkov?

To je zelo dobra priložnost za poklepetati in se povezati z producenti kot so Carl Cox, Seth Troxler, Dave Clarke in ostali, kateri so bili del tega dogodka. Zelo sem se zabavala ob tem in dejanska lepota teh združenj je skupna strast do glasbe in hrane.

ANG: One of your last huge releases is EP called ‘Road 777’. We like especially the track called ‘Inside your mind’. What inspired you during composing your EP and what are your plans for future releases, what can we expect?

Thank you!

My inspiration comes from what I experience in life, not really a specific thing.

While producing I sit in my studio and I try to empty my mind. The outcome of my experiences and relaxation in studio are more than 40 records and you can hear that each track, set or gig is different and those sounds are produced without a certain plan.

In 2016 you can expect remixes of track ‘Road 77’ by various great artists and we are planning some projects on different labels and of course also on Intacto Records.

SLO: Eden izmed tvojih zadnjih uspešnih EP-ov je ‘Road 777’. Nam je še zlasti všeč  skladba ‘Inside your mind’. Kaj te je navdušilo med ustvarjanjem in kakšni so tvoji plani za naslednje izdaje, kaj lahko pričakujemo?

Hvala!

Ko produciram glasbo,se vsedem v studio in skušam sprazniti glavo vsheh misli. Rezlutat izkušenj in sproščenosti v studiu je več kot 40 plošč in v vsaki  skladbi, setu ali nastopu lahko vidite nekaj drugačnega in tej zvoki so narejeni brez nekakšnega vnaprejšnjega plana.

V letu 2016 lahko pričakujete ‘remixe’ skladbe ‘Road 77’ različnih uspešnih producentov, mi pa planiramo nekaj projektov z različnimi  založbami, med drugim seveda tudi Intacto Records.

 

Facebook:  www.facebook.com/shinedoe

Soudclound : www.soundcloud.com/shinedoe

Uradna spletna stran/Offical website:  www.shinedoe.com

 

%d bloggers like this: