• :
  • |

Intervju: TOM HADES

26.10.2015
T. B.

ENG// Interview: Tom Hades

Tom Hades, an amazing Belgian artist and record label owner that showed interest in producing when he was only 15 when he bought first keyboard and after he met Marco Bailey in 2000 his career ascended rapidly. They launched Rhythm Convert label that was re-launched by Tom itself back in 2010 as Rhythm Convert(ed). His tracks are now indispensable on dancefloors and we are keen especially over his last release Get Back EP.  We got an opportunity to meet him on one of the biggest festivals Amsterdam Dance Event so we asked him a few questions.

image2

We had a chance to follow your solo work sice your first album The Missing Touch and more than a month ago you released Get Back EP under MB Electronics record label. You truly confirmed that you are a great techno and tech-house artist. We would like to know, what can we expect in your future work?
Actually you can expect less, however more exclusive and focused releases. I intend to pick the most important things I want to to and concentrate my work on them.

Through you career Marco Bailey is mentioned a lot. What kind of collaboration was that and how did he influenced your work so far?
Through him I got the opportunity to grow as a producer. I believe that was around twenty years ago. It was kind a coincidence, because he does not live that far from my place and another friend of mine worked with him so he came to my place and we made the whole EP in one night. Things from then keept envolving, especially because once there were not so many producers in the electronic music industry. He teached me at that point how the whole industry was working and he got me connected to people who helped me to get on the scene.

Well we also noticed that you released EP called Destinations on record label Combination Research. Are you planning to collaborate further with The Advent and his Record label?
I am already in contact with him so of course, I intend to.

We are all gathered here because the ADE Week and we are curious how many times were you a part of this story?
I keep coming back for a couple of years with the purpose of making bussines, however the realization is ony a percentage of what you aim at. I am in contact with a lot of people through email, chat, skype and ADE gets you the opportunity to actually meet them in person.

We had a chance to hear your preformance on Rhythm Collective & db booking showcase on 15th of October on ADE. Can you briefly describe the atmosphere and ideas behind the gathering?
Collective thing that we do or »get together« thing that I call it was actually organized last year for the first time. The idea behind it is bringing all the people that I was connected with previous years (DJs, producers, labels…) with all my friends, promotors, booking managers on the same spot, because there is a big chance that probably most of them wants to be in the same group of people and collaborate in the future.

SLO// Intervju: Tom Hades

Tom Hades, odličen belgijski DJ in imetnik založbe je pokazal zanimanje za produkcijo že pri petnajstem letu starosti, ko je kupil svojo prvo mešalko in za tem, ko je spoznal Marca Baileya je njegova kariera doživela hiter vzpon. Skupaj sta zagnala Rhythm Convert založbo, ki je bila ponovno zagnana leta 2010 s strani Toma z imenom Rhythm Convert(ed). Njegovi singli so sedaj nepogrešljivi na plesiščih in mi smo navdušeni, še posebej, nad njegovo svežo izdano ploščo Get Back EP. Imeli smo ga priložnost spoznati na enemu izmed večjih festivalov Amsterdam Dance Event, zato smo mu zastavili nekaj vprašanj.

image

Tvojemu samostojnemu ustvarjanju lahko sledimo od prvega ‘solo’ abuma z naslovom The Missing Touch in nekoliko več, kot mesec nazaj, si izdal Get Back EP pod okriljem MB Electronics založbe. S tem si potrdil, da si izjemen ‘techno’ in ‘tech-house’ izvajalec. Zanima nas, kaj lahko pričakujemo v tvojih prihodnjih izdajah?
Pričakujete lahko manj, vendar veliko bolj eksluzivne in fokusirane izdaje. Želim torej skoncentrirati moje delo na tiste najbolj pomembne stvari, ki jih želim delati.

Marco Bailey je velikokrat omenjen skozi celotno tvojo kariero. Kakšna vrsta sodelovanja je to bila in kako je vplival na tvoje dosedanje delo?
Z njegovo pomočjo sem dobil priložnost, da lahko uspem kot producent. Spoznala sva se približno 20 let nazaj, popolnoma naključno, saj živi nedaleč od mojega doma. Moj prijatelj je prav tako sodeloval z njim, po dogovoru pa je prišel tudi v moj studio in posnela sva celoten EP v enem večeru. Od takrat so se stvari dobro razvijale, še posebej zato, ker je bilo v tistih časih veliko manj producentov v elektronski glasbeni industriji. Takrat me je naučil, kako celotna industrija deluje in povezal me je z ljudmi, ki so mi pripomogli uspeti na trgu.

Prav tako smo opazili, da si izdal EP po imenu Destinations pri založbi Combination Research. Ali nameravaš v prihodnje sodelovati z The Adventom in njegovo založbo?
Sem v kontaktu z njim in seveda, nameravam.

Vsi smo tukaj zbrani zaradi ADE tedna in zanima nas, kolikokrat si bil del te zgodbe?
Že vrsto let se vračam z namenom ustvarjanja posla, vendar je realizacija mojih ciljev vedno samo delna. Sem v kontaktu z veliko ljudmi preko e-pošte, klepetov, skypa in ADE ti ponudi priložnost, da jih spoznaš osebno.

Lahko smo bili priča tvojemu nastopu 15. 10. 2015 na dogodku ‘Rhythm Collective & db booking showcase’ v sklopu dogodkov festivala ADE. Lahko na kratko opišeš atmosfero in ideje za tem združenjem?
Združenje ali ‘get together’ dogodek, kot mu sam pravim, je bilo prvič organizirano prvič leta 2014. Ideja, ki stoji za tem je združiti vse ljudi s katerimi sem sodeloval prejšnja leta (DJi, producenti, založbe … ) z mojimi prijatelji, promotorji, ‘booking’ managerji na en dogodek, ker obstaja velika verjetnost, da si večina njih želi biti v isti skupini ljudi ter sodelovati v prihodnosti.

Offical website: tomhades.com
FB: facebook.com/tomhades.official
SC: soundcloud.com/tomhades

%d bloggers like this: