• :
  • |

“V današnjem svetu glasba ni več prioriteta. Smo le objekti parodije slavnih in bogatih, ne ustvarjamo pa lepote, ki spreminja ljudi in svet.”

INTERVJU Z OSUNLADOM / INTERVIEW WITH OSUNLADE

21. 7. 2016
Avtor: Mojca Kadić
Partyinfo.si

SLO: Tokrat smo poklepetali z veteranom ‘soulful house’ glasbe, Osunladom, ki se trenutno nahaja na festivalu Suncbeat na idilični lokaciji v The Garden Tisnu na Hrvaškem. Američan z indijanskimi, irskimi in afriškimi koreninami  ustvarja čustveno nabito glasbo, polno raznolikih afriških ritmov, zanimivih vokalov in ameriško črnskega vzdušja. Je zelo prijetna in preprosta osebnost, ki daje prednost medčloveškim energijam pred slavo in razkošjem, ki ga prinašata življenje slavnih glasbenikov. To gre opaziti že pri tem, da je za stike z mediji zadolžen kar sam, in za njim ne stoji cela četa managerjev, kot je to značilno za glasbenike takega kova.

ENG: We had a little chat with soulful house pioneer Osunlade, who is currently performing at the festival Suncebeat, at the idilic The Garden Tisno resort in Croatia. African with native american, irich and african roots brings to the people music with amazing african rhytms, soulful vocals and black american vibes. He is very pleasant and down to earth person, as shown by the fact, that he cares about his own media relationship while his peers have large management team and give priority to glory and luxury rather than genuine human relationship.

SLO: Živijo Osunlade, kaj si počel v zadnjem času?

Osredotočam se na blagovno znamko svoje založbe, kjer poskušam v ospredje postaviti glasbenike. Poleg tega sem pa na glasbeni turneji in delam na izdaji svojega naslednjega albuma.

ENG: Hi, what have you been up to recently?

Basically I’ve been concentrating on the label’s brand, getting more exposure for the artists while touring and competing my next album release.

SLO: Rojen in vzgojen v Missouriju v ZDA, tvoje korenine pa segajo tja v zahodnoafriško državo Yorubaland, po katerem si imenoval tudi svojo založbo. Kakšen vpliv je imela ta kultura na tvoje glasbeno ustvarjanje?

Čeprav to študijo in kulturo prakticiram, sam nisem iz Yorube. Vpliv te kulture preplavlja mojo glasbo in prav tako moje življenje. Zame ni razlik v energiji življenja. Vse je medseboj povezano in vse kar človek doživi je del njegove poti. Najsi bo to kultura, religija ali jezik… Vsi trenutki nas sčasoma naredijo to kar smo. Yoruba ni nič drugega kot recimo dihanje.

ENG: You are born and raised in Missouri in United States with roots from West Africa’s country Yorubaland, after what you also named your label Yoruba records. Can you tell me more about the impact that had this culture on your work?

I am not from Yoruba, however i practice the study and culture. the impact of it has been immense in my music just as it has my life..its one and the same, there is no difference of energy in life for me. everything is connected and all you experience is part of your journey, whether it be culture, religion, language..all moments make up who you are eventually. Yoruba is no different than say breathing.

SLO: Zasledila sem, da si tudi duhovnik. Ali to še prakticiraš?

Duhovniki smo vsi.. S tem želim povedati, da sem prestal že vse obrede duhovništva, kar me je naučilo, da smo vsi na isti poti iskanja nekakšnega ravnotežja, ali pa bi tako vsaj morali biti. To še vedno prakticiram kot nekakšen doživljenjski osebnostni dogodek.

ENG: I’ve noticed you are a priest too. Do you still practice that?

We are all priests..meaning, yes i have gone thru the ceremonies of priesthood, but what its taught me is that we are all on the same journey of finding balance, or at least should be. Yes i still practice it as its a life long personal event.

SLO: Živeč v ZDA in Grčiji z afriškimi koreninami ustvarjaš glasbo že več kot 25 let. Kaj so po tvojem mnenju največje razlike med vrednotenjem house glasbe in house kulture na splošno med tema državama/kontinentoma?

Nisem izključno afriškega rodu, moje korenine sežejo širše, te so indijanske, irske, dominikanske in prav tako afriške. Kot večina afroameričanov, smo vsi predmeti vesoljskega trgovanja. Tako nečisto kot je to bilo in nas je ustvarilo, mi je vseeno dalo neposredno razumevanje vseh povezanih kultur, ne samo afriške, kljub temu, da je to primarna korenina vseh zvokov in ritmov. Na moje glasbeno izkustvo je imelo precej večji vpliv življenje v srednjezahodnem mestu v zmešnjavi črnskega ameriškega doživetja. Najbolj vplivna glasba in glasbeniki iz zgodovine prihajajo iz dispozicije in so ustvarili temelj vse glasbe, ki obstaja na svetu. Razlika med Ameriko v primerjavi z Afriko pri vrednotenju je ta, da v Ameriki vladata izkjučno denar in ego. V Afriki je vse novejše, saj je od osamosvojitve pa do danes, house glasba v Južni Afriki bazirala na moji glasbi in glasbi mojih vrstnikov. Zame je to razredčena različica tega, kar smo ustvarili veliko let nazaj, kar je na en način lepo videti. Če splošno gledamo na glasbo danes kot celoto, je vedno manj talentiranih glasbenikov in vedno več ljudi, ki spretno uporabljajo določen glasbeni program ali orodje, glasbenega instrumenta pa ne igrajo. V današnjem svetu glasba ni več prioriteta. Smo le objekti parodije slavnih in bogatih, ne ustvarjamo pa lepote, ki spreminja ljudi in svet. Žalostno ampak resnično.

ENG: Living in USA and Greece with roots from Africa while creating music for over 25 years. What do you think are the biggest differences between valuation of house music and house culture in general between those countries/continents?

Again i am not of african descent solely..my roots are much wider with native american, irish, dominican as well as african., like most african americans, we are all subjects of the space trade which as impure as it was and has made us has also given me specific the direct understanding of all cultures associated, not just african however that is the primary root of all sound and rhythm for me musically, its not as boxed as such.
my musical experience is far more influenced by living in a midwestern city in the craziness that is the black american experience. most of the most influential music and people in history come from this disposition and have created the foundation of the core of all musics that exist. the difference of america versus say africa in its valuation is that everything in america today is solely monetary and ego. i think in africa everything is newer, from independence to now say south africa having a house music scene based on what was created by myself and peers early on. its for me a diluted version of what we’ve done many years ago. its great to see but i think in both situations like music as a whole today, there is less of actual talent and more skillful people that have learned a program or tool and not and instrument which ultimately means music is not really the priority..again, in todays world, we are subject to the parody of being famous and rich, not by creating beauty that changes people and the world. sad but its real.

 

SLO: To poletje te bomo lahko slišati na kar dveh festivalih na Hrvaškem, na SunceBeat in Defected v The Garden Tisnu. Kaj lahko pričakujemo od tvojih nastopov?

Vse kar lahko zagotovo rečem je to, da so moji nastopi vedno pristni in narejeni v tistem trenutku. Nič ni nikoli vnaprej načrtovano ali uprizorjeno, moj nastop je rdeča nit energije ljudi in glasbenega set-upa. In Hrvaška mi je najboljši prostor za to!

ENG: This summer we will have honour to see you at two festivals in Croatia – SunceBeat and Defected. What can we expect from your performance?

The only thing i claim in my performances is that they are always honest and of the moment. nothing is ever pre planned or staged and its a common thread of the energy of the people and setting. Croatia is the best place for this for me!

 

%d bloggers like this: